Mico Spray header

Mico Spray

Oplossingen voor volvelds, plaatsspecifiek, luchtondersteund en automatisch spuiten

Mico spray greenhouse

Op het gebied van de spuittechniek voor de glastuinbouw, heeft Micothon een breed assortiment verschillende spuitsystemen ontwikkeld, geschikt voor vrijwel iedere teelt en situatie. Kenmerkend voor Micothon is dat wij al onze spuitsystemen per teler aanpassen op basis van de specifieke bedrijfssituatie en wensen.

De tijd dat er alleen maar volvelds bespuitingen mogelijk waren ligt al ver achter ons. Micothon glastuinbouw spuitsystemen omvatten naast de doorontwikkelde conventionele systemen, ook oplossingen voor luchtondersteund spuiten en plaatsspecifiek spuiten. En voor vrijwel alle systemen kan gekozen worden voor handmatig, semi of volautomatisch.

Micothon spuitmachines helpen je minder en beter te spuiten. De resultaten laten aanzienlijke besparingen zien op PPP en arbeidskosten.

Mico Spray Narva 2

Conventioneel spuiten

In veel teelten en bij veel aandoeningen is een volveldsbespuiting een effectieve oplossing. Micothon biedt 3 bewezen effectieve spuitsystemen: De Amur, Flamingo en Narva. Deze zijn handmatig, semi- of volautomatisch inzetbaar. Wereldwijd maken meer dan 200 telers gebruik van deze betrouwbare spuitmachines.

Bekijk de Mico Spray conventioneel spuiten machines in de praktijk

Mico Spray Amazone Air Assisted

Luchtondersteund spuiten

Micothon is de uitvinder van luchtondersteund spuiten in kassen. Deze techniek resulteert in een veel betere penetratie, dekking en werking. Praktijktesten tonen het ecologische en economische nut aan van luchtondersteund spuiten.

De resultaten met de eerste 20 luchtondersteunde Micothon M2 spuitmachines, vergeleken met traditionele spuitsystemen laten grote voordelen zien.

Bekijk de Mico Spray luchtondersteund spuiten machines in de praktijk

Mico Spray precision

Plaatsspecifiek spuiten

In de glastuinbouw komt het vaak voor dat aandoeningen pleksgewijs voorkomen. Hiervoor heeft Micothon een techniek ontwikkeld gebaseerd op een spreadsheet schema waarmee je kunt aangeven waar wel en waar niet gespoten moet worden.

Door scouting bepaal je waar de aandoeningen zich bevinden en die informatie wordt in het spreadsheet verwerkt waarmee de Micothon spuitmachine wordt aangestuurd.

Bekijk de Mico Spray plaatsspecifiek spuiten machines in de praktijk

Stationair spuiten

Bekijk de Mico Spray stationair spuiten machines in de praktijk