Micothon tree nursery greenhouse seeds in trays 2140964719

Boomkwekerij

Bomen en stekken beschermen met een combinatie van Mico Spray, Mico Air en Mico Light technologie

Mico Spray stekken

In de stekkenteelt vormen schimmels een van de grotere uitdagingen. De jonge planten vragen veel vocht om te kunnen wortelen bij relatief hoge temperaturen. Een ideale omgeving voor schimmelgroei, zoals phytophthora en pytium. In een later stadium vormen luizen een bedreiging in de stekkenteelt.

Voor de stekkenteelt biedt Micothon diverse spuitsystemen voor geautomatiseerd en of plaats specifiek spuiten. Voor het bestrijden van schimmels in de stekkenteelt is lichttechniek met UVC (Mico Light) een effectieve oplossing.

Mico Light P9160123 crop

Meeldauw in Prunes

Bij de teelt van bomen komen vele verschillende aandoeningen voor. Een voorbeeld van de toepassing van Micothon technologie is de inzet van Mico Light bij het voorkomen en bestrijden van meeldauw bij Prunes.

Daar waar normaal van eind juni tot begin september soms wel iedere week tegen meeldauw moet worden gespoten, kan er veel spuitmiddel bespaard worden door het spuiten te vervangen door een UVC lichtbehandeling met een Mico Light machine.

Micothon whitefly bemisia tabaci hemiptera aleyrodidae is an important agricultural pest 1719202246

Witte vlieg quarantaine bij export naar de UK

50% van de export van bomen in Nederland gaat naar de het Verenigd Koninkrijk. Daar moeten de bomen in quarantaine ivm witte vlieg. In de visie van Micothon zou Mico Air hier uitkomst kunnen bieden door bomen voor de export in een aparte ruimte te plaatsen waar lucht aan de ene kant door de bomen wordt geblazen en alle lucht inclusief de witte vliegen aan de andere kant wordt afgezogen. Een mooi voorbeeld van hoe je in bredere zin kunt kijken naar hoe je met luchttechnieken IPM doelstellingen kunt realiseren.

Meer informatie over onze machines?

Neem dan contact met ons op!